Een project dat 'duurzaam' wordt genoemd, moet kwaliteiten hebben op zowel ruimtelijk, sociaal, economisch als ecologisch vlak. Op het vlak van ecologie wordt Duurzaam Bouwen of Duurzaamheid vooral geassocieerd met energiezuinigheid, milieu en degelijkheid van materialen. Ook de bouwheer speelt hierin een grote rol, en daarom wordt hiernaast van enkele begrippen een korte technische uitleg gegeven met daaraan gekoppelde praktische informatie.

ik BEN mee!
Label energiebewust architect