Duurzaamheidsevaluatie van Lage-Energie Woningbouw

Duurzaam Bouwen is 'hot'. Op zich een positieve evolutie, maar jammer genoeg is lang niet iedereen op de hoogte van de precieze inhoud van dit begrip. Vaak wordt duurzaam bouwen louter geassocieerd met energiezuinigheid en degelijkheid van materialen. Het begrip Lage Energie is echter slechts een deel van Duurzaam Bouwen. Ook de ruimtelijke, sociale en economische aspecten spelen hierbij een belangrijke rol

In de thesis zijn de methodes besproken die toegepast worden om de duurzaamheid in de bouw te definiŽren. Hieruit blijkt duidelijk dat een gebouw en zijn duurzaamheidsprestaties niet alleen afhankelijk zijn van de individuele bouwelementen of installaties, maar ook van het integrale geheel van al deze dynamische subsystemen. Om gebouwprestaties te verbeteren is het daarom nodig om een gebouw in zijn geheel te optimaliseren en niet te benaderen als de som van aparte componenten.
Aan de hand van onderzoeken wordt getracht een antwoord te bieden op een aantal fundamentele milieuvragen als:
- Is een lage-energie woning ook een duurzame woning?
- Welke ontwerpparameters moeten worden aangepast om een optimale duurzaamheid te realiseren?
- Zijn deze verschillend van een energetische optimalisatie?