Restauratie Beschermd Monument
'Oude Pastorie' Destelbergen

De Oude Pastorie van Destelbergen werd gebouwd in 1744 en opgenomen op de lijst van Beschermde Monumenten.

De woning is gelegen op een rechthoekig nog deels omgracht perceel en ligt in een groene en rustige omgeving, net buiten de afbakening van het dorpsgezicht gevormd door de kastelen van Destelbergen. Het gebouw heeft een symmetrische aanleg in U-vorm geopend naar de straat; in het midden bevindt zich het hoofdgebouw, aan weerszijden twee aanpalende koetshuizen.

Het gebouw dient volledig gerestaureerd te worden. Hierbij zal het zicht van de voorgevel volledig behouden blijven, alsook de historische kenmerken van het interieur zoals de hoge plafonds, de vele molures en ingegraveerde teksten, brede deuren, enz… In overleg met Monumentenzorg wordt voor delen van de restauratie een subsidie-dossier opgesteld.

Voorgevel Pastorie

Voorgevel Pastorie

Achtergevel Oude Pastorie

Achtergevel

Schouw pastorie

Gerestaureerde molures en omlijstingen

Erker Pastorie

Voordeur Pastorie

Label beschermd monument

Oude Achtergevel Pastorie

Achtergevel bij aankoop

Oorspronkelijke toestand schouw Pastorie

Versierde Schouw bij aankoop

Moderne Keuken