Restauratie Beschermd Monument
Burgerhuis 1616 - Mechelen

De woning is een samenstel van twee trapgevels opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl, en dateert van 1616. Circa 1910 en 1982 werden de voorgevels reeds gerestaureerd. Binnenin zijn er heel wat historische kenmerken aanwezig als rijk versierde molures, schouwen, binnentrap en vloeren. Echter dient de woning gerestaureerd te worden om opnieuw te voldoen aan de huidige normen van comfort.huidige voorgevel

oude foto voorgevel

oude foto achtergevel

Living met zuilen

Huidige Voorgevel